SLIPP, LØFT AV BÅT, PARKERING AV HENGERE MM.

UTSTILLERKORT

STILLE UT BÅT PÅ LAND?

Du som skal delta på Båter i sjøen kan også få muligheten til å stille ut din båt på land på Aker Brygge under messeperioden.