TEKNISK INFORMASJON

Fortøyning

Det tillates ingen bruk av anker til fortøyning i det indre bryggeanlegget på Aker Brygge Marina (Brygge 1-12).

På evt. tilleggsbrygger vil det legges opp ekstra fortøyningsmuligheter.

Vi oppfordrer alle til å ha med tilstrekkelig tauverk for å fortøye med spring og godt forankre båtene i hverandre samt i utriggerne.

Viser generelt til punktet om aktsomhet lenger ned på siden.

 

Telt

Hvite topptelt fra O.B Wiik med målene 3 x 5 meter - takhøyde 2,20/2,5.

Nettomål: 4,84 x 2,14 og 2,84 x 2,14

 

OPPHENG MATERIELL

På teltets innvendige vegger med kroker som festes i stagene (disse må på plass under teltmonteringen).

Bestilles ved påmelding til oss.

På teltets utvendige vegger er det enklest å feste banner med strips til kederlappene som sitter øverst på veggen. 

Materiellet må ha maljehull.

 

  

Wi-fi

Det er trådløst nett i Aker Brygge Marina. Nettet kan ha noe begrenset kapasitet enkelte steder i anlegget. For passord - ta kontakt på arrangørkontoret.

Det er ellers 4G dekning på hele Aker Brygge.

 

Strøm/strømuttak

Er inkludert i prisen. Vi ber dere ikke belaste anlegget unødig da anlegget har begrenset kapasitet.

Vi anbefaler alle å ta med skjøteledning(er).

 

Vann

Det er er ferskvannskraner på alle bryggene.  Det kan til tider være litt dårlig trykk i slangene når flere benytter slangene samtidig.

 

Søppel

Hold Aker Brygge ren! Vi har alle er ansvar å holde Aker Brygge og havnen ren og ordentlig før, under og etter messen.

 

Aktsomhetsplikt

Det vises spesielt til utstillingsbetingelsenes pkt. 6:

"Utstiller plikter å vise forsiktighet for å forebygge ulykker og skader som kan tenkes å oppstå i forbindelse med deres deltagelse på utstillingen. Utstiller plikter også å behandle brygger, fortøyningsplasser, teltstands og landområder med forsiktighet.  Tilstrekkelig fortøyningsutstyr må medfølge hver utstillerbåt.  Etter nærmere bestemmelser på Aker Brygge Marina, er det ikke tillatt å bruke ankerfortøyning i indre bryggeanlegg. Båter på tilleggsbryggen som ønsker å bruke ankerfortøyning gjør dette på eget ansvar mht mye gammelt skrot og annet som kan ligge på bunnen. Generelt skjer all ankring/fortøyning med skippers ansvar."


Utstiller er erstatningsansvarlig overfor arrangør for skader og ulykker forårsaket av dem selv eller deres medkontrahenter.

Lånt utstyr må tilbakeleveres. «Båtplassbredden (utriggerne) kan ikke justeres i det indre bryggeanlegget. Alle utstillingsbåter er forpliktet til å sørge for tilstrekkelig og forsvarlig akterfortøyning.

Vi oppfordrer på generelt grunnlag alle til å utvise hensyn til medutstillere og til publikum og følge de gjeldende regler for på den måten å bidra til at Båter i sjøen blir et trivelig arrangement for alle.