RIGGING OG LEVERING AV UTSTYR

Adresse - Båter i sjøen:

Aker Brygge Marina

Stranden 30

0250 Oslo

 

 Utstillingsplassene er tilgjengelig fra og med:

 • Telt - tirsdag 5. september kl. 07.00
 • Båter - tirsdag 5. september kl. 12.00

Til og med:

 • Telt - tirsdag 12. september kl. 12.00
 • Båter - mandag 11. september kl. 23.00

 

Riggetider

 • Tirsdag 5. september kl. 07.00 (12.00 båter) - 20.00 (innkjøring til Aker Brygge Marina kun mulig mellom 07.00 - 11.00).
 • Onsdag 6. september kl. 07.00 - 18.00 (samme innkjøringstider som over).

All rigging/innflytting av utstyr mv. må være klart til kl. 18.00 den 6. september.

 

Innflytting båter

Kan skje fra 5. september kl. 12.00.

 

Generelle retningslinjer for rigging og innflytting på bryggene

I Aker Brygge Marina er det enkelte steder trangt om plassen. Vi oppfordrer alle på hver enkelt brygge å se hvordan de er plassert for å sikre fremkomlighet og en så smidig messeforberedelse som mulig for alle.

Vi kontakter også de av dere hvor det er aktuelt å avtale nærmere om innflytting på bryggene.

 

Ankring og fortøyning

NB - Vi minner om ankringsforbudet i det indre bryggeanlegget (brygge 1-12) i Aker Brygge Marina. Ta kontakt med oss med spørsmål til dette.

På evt. brygger som legges ut i tillegg til eksisterende bryggeanlegg blir det lagt opp til ekstra fortøyning med bøyer e.l. Ta kontakt med oss om det er spørsmål til dette.

  

Innkjøringstider på Aker Brygge er fra kl. 07.00 - 11.00. Gjelder alle dager.

 • Aker Brygge er stengt for innkjøring utover dette tidsrommet.
 • Ingen parkering ved messeområdet på Aker Brygge under riggingen.  Kun lossing.
 • Parkering kan gjøres i Q-Park P-Hus Tjuvholmen.

 

Utstillere med telt på Stranden (Brygge 1)

All levering inne ved messområdet må gjøres mellom kl. 07.00 og kl. 11.00 under riggedagene. Leveranser utover dette tidsrommet må evt. fraktes fra parkeringen.

Her finner du kjøreanvisning.

 • Ta til høyre i lyskrysset Munkedamsveien - Sjøgata.
 • Kjør Sjøgata gjennom bommen rett frem over Bryggetorget (med byggevirksomhet til venstre).
 • Følg veien rett ut til Aker Brygge Marina (Fjordalleen).

 

Utstillere med telt på bryggene - Brygge 10 og Brygge 12

Er utstyret lett håndterlig og ikke krever tunge løft e.l kan dette kjøres inn og bæres/trilles til respektive stand i det ovennevnte tidsrommet.

Maks grense for frakt av utstyr fra land ut på bryggene - 500 kg.

 

Har du behov for truck? Ta kontakt med Erik Brauner - 93 21 91 91.

 

Har du tungt og/eller uhåndterlig utstyr

Har du behov for assistanse med større produkter, har vi en båt som frakter utstyr fra Filistadkaia til messeområdet.

Frakt av standutstyr er inkludert i standleien/plassavgiften.