RIGGING OG LEVERING AV UTSTYR

Båter i sjøen:

Aker Brygge Marina
Stranden 30

0250 Oslo 

 

OBS!  Innkjøring til Aker Brygge Marine kun mulig mellom 0700-1100.

Kode til porten på Aker Brygge -

Ring tlf. 93 22 08 89 - oppgi kode: norboat19

 

RIGGETIDER:

TELT
Tirsdag 3. september kl. 0700-2000
Onsdag 4. september kl. 0700-1800

BÅTER
Ingen båter slipper inn i havna før tirsdag 3. september kl. 1200.  

Tirsdag 3. september kl. 1200-2000
Onsdag 4. september kl. 0700-1800

Ingen båter slipper inn i anlegget etter torsdag 5. september kl. 1000,
da bryggene stenges

 

 

NEDRIGGING

Søndag 08. september - fra kl. 18 (etter at besøkende har forlatt området)

Bryggene åpner etter stengetid, og når publikum har forlatt området.
Telt kan tømmes, men det er ikke anledning til å kjøre inn biler.


Mandag 9. september 

kl. 0700-1100 - Innkjøring med biler - kode: "norboat 19". Husk å informere sjåførene om adgangskoden som oppgis ved bommen. 


Kun pålessing - ikke anledning til å stå parkert inne på området. Samtlige biler MÅ være fjernet innen kl 11:00 mandag. Det er ikke anledning til å stå parkert etter dette. 

Samtlige båter skal fjernes senest innen kl 12:00 mandag 9. september da brygger og utliggere skal demonteres fra morgenen av. 

Bryggekontorene og teltene må være tømt så raskt som mulig,
senest innen kl 12:00 mandag 9. september, da disse skal demonteres. 

Alt brosjyremateriell må være fjernet.  Må arrangøren fjerne dette, vil dette bli etterfakturert.

 

KRANLØFT - Biler på Filipstadkaia


Trenger du kranløft etter messen - bestill dette i god tid for å avtale når du kan ankomme. Henvendelse Erik Brauner, tlf. 932 19 191

 

 

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR RIGGING PÅ AKER BRYGGE

I Aker Brygge Marina er det enkelte steder trangt om plassen. Vi oppfordrer alle på hver enkelt brygge å se hvordan de er plassert for å sikre fremkomlighet for en så smidig messeforberedelse som mulig for alle.

NB!
Nye regler på Aker Brygge.
Man har ikke lov til å sette fra seg bilen på området.

KJØR BILEN INN - LOSS AV - KJØR UT 

Parkerte biler vil bli bøtelagt eller tauet bort for bileiers regning.

Innkjøring
Inn ved bommen (parkeringshuset) - Ut ved rundkkjøringen v/ Nesoddbåtene.

ANKRING/FORTØYNING

Vi minner om at det er ankringsforbud i bryggeanlegget (brygge 1-12) i Aker Brygge Marina. Ta kontakt med oss med spørsmål.

Det legges ut brygger i tillegg til det eksisterende bryggeanlegget, her blir det lagt opp fortøyning i bøyer.  Brygge 12 & 13 (mot Rådhuset) vil det bli lagt bøyer til baufortøyning.

  

INFORMASJON TIL UTSTILLERE

 

  • MED TELT PÅ STRANDEN (BRYGGE 1)

All levering inne ved messeområdet må gjøres mellom kl. 07.00 og kl. 11.00 under riggedagene. Leveranser utover dette tidsrommet må evt. fraktes fra parkeringen.

  • MED TELT UTE I BRYGGEANLEGGET - BRYGGE 10 og BRYGGE 12

Er utstyret lett håndterlig og ikke krever tunge løft e.l kan dette kjøres inn og bæres/trilles til respektive stand i det ovennevnte tidsrommet

Utstiller er selv ansvarlig for å ta imot varer og frakte dette til sin stand.

Har du tungt utstyr?

Vi har en båt som frakter utstyr fra Filistadkaia til messeområdet. Ta kontakt med Erik Brauner i god tid før messen for bestilling og mer informasjon.- tlf. 932 19 191.

Frakt av standutstyr er inkludert i standleien/plassavgiften.
For frakt etter messen - 9. september - Bestill i god tid i messeperioden.