PÅMELDING TIL BÅTER I SJØEN 2017

Påmeldingsfristen til Båter i sjøen 2017 var den 28. juni.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om muligheter for deltagelse.