Gjør deg synlig på Båter i sjøen 2019

 

MESSEGUIDE - VB Media

Messeguide.mediaplan

 

DIGITAL MARKEDSPAKKE - Norsk Maritim Forlag

Digital.markedspakke.NMF

 

GRAFISKE PRODUKTER TIL BÅTMESSEN - CopyCat

Trykksaker - utstillingsmatriell -folie og alt du trenger til messen